Контакт

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УСЛУГА“ ОЏАЦИ

Aдреса: Железничка 45, Оџаци

Контакт телефон: 025 5742163

е-mail: uslugajkp@open.telekom.rs

© JKP УСЛУГА OЏАЦИ 2023