Attachments:
Download this file (elektricna energija 2018..doc)Elektricna energija 2018.
Download this file (električna energija- 2018.doc)električna energija- 2018.doc
Download this file (gorivo- 2018.doc)Gorivo 2018
Download this file (građevinski materijal JNMV 05- 2018.doc)gradjevinski materijal
Download this file (izmena konkursne dokumentacije JNMV 04-2018 osiguranje.doc)izmena konkursne dokumentacije osigurawe
Download this file (IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU.doc)Izmena Plana javnih nabavki za 2018.godinu
Download this file (JN 02-2018 - gorivo- obavešenje o zaključenom ugovoru partija 1..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru gorivo partija 1
Download this file (JN 02-2018 - gorivo- obavešenje o zaključenom ugovoru partija 2..doc)obaveštenje o zakqučenom ugovoru gorivo partija 2
Download this file (JN 02-2018 - gorivo- obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru gorivo partija 3
Download this file (JNMV 01-2018 - vodovodni materijal.doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru - vodovodni materijal
Download this file (JNMV 02-2018 - rezervni delovi partija 1..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru osnovna sredstva partija 1
Download this file (JNMV 02-2018 - rezervni delovi partija 2..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru osnovna sredstva partija 2
Download this file (JNMV 02-2018 - rezervni delovi partija 3..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru osnovna sredstva partija 3
Download this file (JNMV 02-2018 - rezervni delovi partija 4..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru osnovna sredstva partija 4
Download this file (JNMV 02-2018 - rezervni delovi partija 5..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru osnovna sredstva partija 5
Download this file (JNMV 02-2018 ОBAVEŠTENJE -ОBUSTAVA partija 6..doc)obaveštenje obustava partija 6
Download this file (JNMV 03-2018 - usluge analize vode.doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru analize vode
Download this file (JNMV 04-2018 - obaveštenje o produženju roka - osiguranje.doc)obaveštenje o produženju roka osiguranje
Download this file (JNMV 04-2018 - usluge osiguranja.doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru osiguranje
Download this file (JNMV 05-2018 - gradjevinski materijal - partija 1..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru - gradjevinski materijal - partija 1.
Download this file (JNMV 05-2018 - gradjevinski materijal - partija 2..doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru gradjevinski materijal - Partija 2.
Download this file (JNMV 06-2018 - materijal za javne česme.doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru materijal za javne česme
Download this file (JNMV 07-2018 - partija 6.-elektromaterijal.doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 07-2018 partija 6. elektro materisjal
Download this file (JNMV 08-2018ZAKUP OPREME.doc)JNMV 08-2018 konkursna dokumentacija
Download this file (JNPP 01-2018 - оbaveštenje o zaključenom ugovoru.doc)obaveštenje o zaključenom ugovoru održavanje hlorogena
Download this file (OSIGURANJE 2018 - JNMV 04-2018.doc)osiguranje imovine i lica
Download this file (Osnovna sredstva 2018 - Partija 6..doc)rezervni delovi osnovna sredstva partija 6
Download this file (Osnovna sredstva 2018.doc)materijal i delovi za održavanje osnovnih sredstava
Download this file (Plan JN 2018 god..doc)Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Download this file (poziv  - gorivo 2018.doc)poziv gorivo 2018.
Download this file (Poziv analize vode 2018.doc)Poziv JNMV 03-2008 analize vode
Download this file (Poziv gradjevinski materijal 2018.doc)Poziv JNMV 05-2008 gradjevinski materijal
Download this file (Poziv JNMV 08-2018 zakup opreme.doc)poziv JNMV 08-2018 zakup opreme
Download this file (Poziv materijal za javne česme 2018.doc)poziv JNMV 06-2018 materijal za javne česme
Download this file (Poziv osnovna sredstva - rezervni delovi 2018.doc)Poziv JNMV 02-2018 delovi za osnovna sredstva
Download this file (Poziv osnovna sredstva - Partija 6. 2018.doc)poziv JNMV 07-2018 partija 6.
Download this file (Poziv struja 2018.doc)Poziv struja 2018.
Download this file (Poziv usluge održavanja hlorogena 2018.doc)poziv JPP 01-2018 usluge održavanja hlorogena
Download this file (Poziv usluge osiguranja 2018.doc)poziv JNMV 04-2018 osiguranje imovine i lica
Download this file (Poziv vodovodni materijal 2018.doc)poziv JNMV 01-2018 vodovodni materijal
Download this file (USLUGA JNMV 03-2018 Analiza vode.doc)usluge analize vode
Download this file (vodovodni materijal JNMV 01-2018.doc)vodovodni materijal
Download this file (ЈНМВ 06-2018 materijal za javne česme.doc)materijal za javne česme
Download this file (ОDLUKA JNMV 02-2018 - Partija 1.doc)odluka osnovna sredstva partija 1
Download this file (ОDLUKA JNMV 02-2018 - Partija 2.doc)odluka osnovna sredstva partija 2
Download this file (ОDLUKA JNMV 02-2018 - Partija 3.doc)odluka osnovna sredstva partija 3
Download this file (ОDLUKA JNMV 02-2018 - Partija 4.doc)odluka osnovna sredstva partija 4
Download this file (ОDLUKA JNMV 02-2018 - Partija 5.doc)odluka osnovna sredstva partija 5
Download this file (ОDLUKA JNMV 05-2018 - Partija 1. - materijal za gradnju.doc)odluka gradjevinski materijal partija 1
Download this file (ОDLUKA JNMV 05-2018 - Partija 2. - boje i lakovi.doc)odluka gradjevinski materijal partija 2
Download this file (ОDLUKA JNMV 06-2018 - materijal za javne česme.doc)odluka materijal za javne česme
Download this file (ОDLUKA JNMV 07-2018 - Partija 6. - elektromaterijal.doc)odluka osnovna sredstva partija 6
Download this file (ОDLUKA JNMV 08-2018 -zakup opreme.doc)odluka JNMV 08-2018 (zakup opreme)
Download this file (ОDLUKA ANALIZE VODE JNMV 03-2018.doc)odluka analize vode
Download this file (ОDLUKA ELEKTRIČNA ENERGIJA JN 01-2018.doc)odluka elektricna energija
Download this file (ОDLUKA GORIVO Partija I.doc)odluka gorivo partija 1
Download this file (ОDLUKA GORIVO Partija II.doc)odluka gorivo partija 2
Download this file (ОDLUKA GORIVO Partija III.doc)odluka gorivo partija 3
Download this file (ОDLUKA Obustava Partija 6.doc)odluka obustava partija 6
Download this file (ОDLUKA OSIGURANJE JNMV 04-2018.doc)odluka osiguranje
Download this file (ОDLUKA VODOVODNI MATERIJAL JNMV 01-2018.doc)odluka vodovodni mateijal