Attachments:
Download this file (dopuna konkursne dokumentacije JNMV 03-2017 - delovi za osnovna sredstva.doc)dopuna konkursne dokumentacije JNVM 03-2017
Download this file (električna energija 2016..doc)električna energija
Download this file (gorivo-1- 2017.doc)gorivo -1-2017
Download this file (gradevinski materijal JNMV 06- 2017.doc)gradjevinski materijal JNMV 06-2017
Download this file (HTZ OPREMA JNMV 13-2017.doc)HTZ Oprema JNMV 13-2017
Download this file (izmena konkursne dokumentacije JNMV 01-2017 osiguranje.doc)usluge osiguranja imovine i lice-izmena konkursne dokumentacije
Download this file (izmene i dopune plana (1).jpg)izmene i dopuna plana javnih nabavki 2017.
Download this file (izmene i dopune plana.jpg)izmene i dopuna plana javnih nabavki 2017.
Download this file (JN 01-2017 -elektricna energija.doc)JN 01-2017 Elektricna energija
Download this file (JN 02-2017 - gorivo- obavesenje o zakljucenom ugovoru partija 1..doc)JN 02-2017-gorivo-obavestenje o zakljucenom ugovoru partija1.
Download this file (JN 02-2017 - gorivo- obavesenje o zakljucenom ugovoru partija 2..doc)JN 02-2017 gorivo-obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 2.
Download this file (JN 02-2017 - gorivo- obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 3..doc)JN 02-2017 gorivo-obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 3.
Download this file (JN 02-2017 Partija 1. odluka.doc)JN 02-2017 Partija 1. odluka
Download this file (JN 02-2017 Partija 2. odluka.doc)JN 02-2017 Partija 2. odluka
Download this file (JN 02-2017 Partija 3 odluka.doc)JN 02-2017 Partija 3. odluka
Download this file (JN 03-2017 -revitalizacija bunara.doc)JNMV 03-2017 revitalizacija bunara
Download this file (JN 03-2017 ОDLUKA - REVITALIZACIJA BUNARA.doc)JN 03-2017 Odluka revitalizacija bunara
Download this file (JN-01-2017 električna energija.doc)JN 01-2017 elektricna energija
Download this file (JNMV 03-2017 Partija 1 odluka rezervni delovi.doc)JNMV 03-2017 Partija 1 odluka rezervni delovi
Download this file (JNMV 03-2017 Partija 2 odluka rezervni delovi.doc)JNMV 03-2017 Partija 2 Odluka rezervni delovi
Download this file (JNMV 03-2017 Partija 3 odluka rezervni delovi.doc)JNMV 03-2017 Partija 3 Odluka rezervni delovi
Download this file (JNMV 03-2017 Partija 4 odluka rezervni delovi.doc)JNMV 03-2017 Partija 4 Odluka rezervni delovi
Download this file (JNMV 03-2017 Partija 5 odluka rezervni delovi.doc)JNMV 03-2017 Partija 5 Odluka rezervni delovi
Download this file (JNMV 03-2017 Partija 6 odluka rezervni delovi.doc)JNMV 03-2017 Partija 6 Odluka rezervni delovi
Download this file (JNMV 03-2017 Partija 7 odluka rezervni delovi.doc)JNMV 03-2017 Partija 7 Odluka rezervni delovi
Download this file (JNMV 05-2017 materijal za javne cesme.doc)JNMV 05-2017 materijal za javne cesme
Download this file (JNMV 06-2017 Partija 1 odluka gradjevinski materijal.doc)JNMV 06-2017 Partija 1. odluka gradjevinski materijal
Download this file (JNMV 06-2017 Partija 2 odluka gradjevinski materijal.doc)JNMV 06-2017 Partija 2. odluka gradjevinski materijal
Download this file (JNMV 07-2017 analize vode.doc)JNMV 07-2017 analiza vode
Download this file (JNMV 09-2017 servisiranje pumpi za vodu.doc)JNMV 09-2017 servisiranje pumpi za vodu
Download this file (JNMV 09-2017 servisiranje pumpi.doc)JNMV 09-2017 servisiranje pumpi
Download this file (JNMV 12-2017 polovna kombinovana masina.doc)JNMV 12-2017 polovna kombinovana masina
Download this file (JNMV 14-2017 bazdarenje i servisiranje vodomera.doc)JNMV 14-2017 bazdarenje i servisiranje vodomera
Download this file (JNMV 01-2017 - obavestenje o produzenju roka - osiguranje.doc)JNMV 01-2017 obavestenje o produzetku roka-osiguranje
Download this file (JNMV 01-2017 - usluge osiguranja.doc)JNMV 01-2017-usluge osiguranja
Download this file (JNMV 02-2017 - usluge dezinfekcije.doc)JNMV 02-2017 usluge dezinfekcije obavestenje o zakljucenom ugovoru
Download this file (JNMV 03-2017 - obavestenje o produzenju roka - delovi za osnovna sredstva.doc)JNMV 03-2017 obavestenje o produzetku roka-delovi za osnovna sredstva
Download this file (JNMV 03-2017 - rezervni delovi partija 1..doc)JNMV 03-2017 rezervni delovi partija 1.
Download this file (JNMV 03-2017 - rezervni delovi partija 2..doc)JNMV 03-2017 rezervni delovi partija 2
Download this file (JNMV 03-2017 - rezervni delovi partija 3..doc)JNMV 03-2017 rezervni delovi partija 3.
Download this file (JNMV 03-2017 - rezervni delovi partija 4..doc)JNMV 03-2017 rezervni delovi partija 4.
Download this file (JNMV 03-2017 - rezervni delovi partija 5..doc)JNMV 03-2017 rezervni delovi partija 5.
Download this file (JNMV 03-2017 - rezervni delovi partija 7..doc)JNMV 03-2017 rezervni delovi partija 7.
Download this file (JNMV 04-2017 - Partija 1. sredstva za dezinfekciju vode.doc)JNMV 04-2017 partija 1.sredstva za dezinfekciju vode
Download this file (JNMV 04-2017 - sredstva za dezinfekciju vode - 1..doc)JNMV 04-2017-sredstva za dezinfekciju vode-1
Download this file (JNMV 04-2017 - sredstva za dezinfekciju vode - 2..doc)JNMV 04-2017 -sredstva za dezinfekciju vode-2.
Download this file (JNMV 04-2017 sredstva ya dezinfekciju vode.doc)JNMV 04-2017 sredstva za dezinfekciju vode
Download this file (JNMV 05-2017 - materijal za javne cesme.doc)JNMV 05-2017 Materijal za javne cesme
Download this file (JNMV 06-2017 - gradjevinski materijal - partija 1..doc)JNMV 06-2017-gradjevinski materijal Partija 1.
Download this file (JNMV 06-2017 - gradjevinski materijal - partija 2..doc)JNMV 06-2017-gradjevinski materijal -partija 2
Download this file (JNMV 07-2017 - usluge analize vode.doc)JNMV 07-2017 -usluge analize vode
Download this file (JNMV 08-2017 Izmene konkursne dokumentacije.doc)JNMV 08-2017 Izmene konkursne dokumentacije
Download this file (JNMV 08-2017 POLOVNI KAMION SA PLATFORMOM.doc)JNMV 08-2017 Polovni kamion sa platformom
Download this file (JNMV 10-2017 Izmene konkursne dokumentacije- pneumatici.doc)JNMV 10-2017 Izmena konkursne dokumentacije pneumatici
Download this file (JNMV 11-2017 -so.doc)JNMV 11-2017-SO
Download this file (JNMV 12-2017 KOMBINOVANA MASINA.doc)JNMV 12-2017 kombinovana masina
Download this file (JNMV 13-2017 licna zastitna oprema -1.doc)JNMV 13-2017 licna zastitna oprema
Download this file (JNMV 15-1-2017 GRADJEVINSKI RADOVI.doc)JNMV 15-1-2017 Gradjevinski radovi
Download this file (JNMV 15-1-2017 ОBAVEŠTENJE -ОBUSTAVA gra]evinski radovi.doc)JNMV 15-1-2017 Obavestenje obustava gradjevinski radovi
Download this file (JNMV 15-1-2017 ОDLUKA -ОBUSTAVA gradjevinski radovi.doc)JNMV 15-1-2017 Odluka obustava gradjevinski radovi
Download this file (JNPP 01-2017 odrzavanje hlorogena.doc)JNPP 01-2017 odrzavanje hlorogena
Download this file (JNPP 01-2017 - odrzavanje hlorogena.doc)JNPP 01-2017 odrzavanje hlorogena
Download this file (JNМV-01-2017 usluge osiguranja.doc)JNMV 01-2017 usluge osiguranja
Download this file (JNМV-02-2017 usluge dezinfekcije.doc)JNMV 02-2017 usluge dezinfekcije
Download this file (odgovor 2. JNMV 04-2017.doc)odgovor 2. JNMV 04-2017
Download this file (odgovor 2. JNMV 14-2017 bazdarenje i servisiranje vodomera.doc)odgovor 2. JNMV-2017 bazdarenje i servisiranje vodomera
Download this file (odgovor JNMV 03-2017 - delovi za osnovna sredstva.doc)odgovor JNMV 03-2017 delovi za osnovna sredstva
Download this file (odgovor JNMV 14-2017 bazdarenje i servisiranje vodomera.doc)odgovor JNMV 14-2017 bazdarenje i servisiranje vodomera
Download this file (ODLUKA O IZMENI UGOVORA.doc)Odluka o izmeni ugovora
Download this file (OSIGURANJE 2017.doc)usluge osiguranja imovine i lica
Download this file (Osnovna sredstva 2017.doc)osnovna sredstva 2017.
Download this file (Plan JN 2017 god..doc)Plan JN 2017.
Download this file (pneumatici JNMV 10-2017.doc)pneumatici JNMV 10-2017
Download this file (poziv  - gorivo 2017.doc)poziv gorivo JN 02/2017
Download this file (Poziv gradjevinski materijal 2017.doc)Poziv gradjevinski materijal 2017.
Download this file (Poziv gradjevinski radovi JNMV 15-1-2017.doc)Poziv gradjevinski radovi JNMV 15-1-2017
Download this file (Poziv licna zastitna oprema.doc)Poziv licna zastitna oprema
Download this file (Poziv materijal za javne cesme 2017.doc)poziv materijal za javne cemse JNMV 05/2017
Download this file (Poziv nabavka soli  2017.doc)Poziv nabavka soli
Download this file (Poziv osnovna sredstva - rezervni delovi 2017.doc)poziv osnovna sredstva-rezervni delovi 2017
Download this file (Poziv pneumatici  2017.doc)Poziv pneumatici 2017
Download this file (Poziv polovna kombinovana masina - buldozer.doc)Poziv polovna kombinovana masina-buldozer
Download this file (Poziv polovni kamion sa platformom koja se dize.doc)Poziv polovni kamion sa platformom koja se dize
Download this file (Poziv sredstva za dezinfekciju pijace vode 2017.doc)poziv sredstva za dezinfekciju pijace vode 2017
Download this file (Poziv struja 2017.doc)poziv struja 2017.
Download this file (Poziv usluge analize vode 2017.doc)Poziv usluge analize vode 2017.
Download this file (Poziv usluge dekontaminacija 2017.doc)usluge dezinfekcije i dekontaminacije vode - poziv
Download this file (Poziv usluge osiguranja 2017.doc)poziv usluge osiguranja 2017.
Download this file (Poziv usluge servisiranje pumpi  2017.doc)Poziv usluge servisiranje pumpi 2017
Download this file (pregovaracki postupak - odrzavanje hlorogena.doc)pregovaracki postupak-odrzavanje hlorogena
Download this file (sredstva za dezinfekciju JNMV 04-2017.doc)sredstva za dezinfekciju JNMV 04-2017
Download this file (USLUGA JNMV 07-2017 Analiza vode.doc)Usluga JNMV 07-2017 Analiza vode
Download this file (USLUGE DEYINFEKCIJE VODE 2017.doc)usluge dezinfekcije i dekontaminacije vode
Download this file (____ 05-2017 materijal za javne cesme.doc)materijal za javne cesme
Download this file (ЈNMV 03-2017 - PARTIJA 2. - ugovor.doc)JNMV 03-2017 partija 2.ugovor