Attachments:
Download this file (Izmene plana javnih nabavki 2.pdf)Izmene plana javnih nabavki 2.pdf
Download this file (JN 01-2020 električna energija- Obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JN 01-2020 električna energija- Obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JN 01-2020 Odluka o dodeli ugovora električna energija.pdf)JN 01-2020 Odluka o dodeli ugovora električna energija.pdf
Download this file (JN 02-2020 - gorivo- obaveš. o zaključenom ugovoru partija 1..doc)JN 02-2020 - gorivo- obaveš. o zaključenom ugovoru partija 1..doc
Download this file (JN 02-2020 - gorivo- obaveš. o zaključenom ugovoru partija 2..doc)JN 02-2020 - gorivo- obaveš. o zaključenom ugovoru partija 2..doc
Download this file (JN 02-2020 - gorivo- obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3..doc)JN 02-2020 - gorivo- obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3..doc
Download this file (JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 1.pdf)JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 1.pdf
Download this file (JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 2.pdf)JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 2.pdf
Download this file (JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 3..pdf)JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 3..pdf
Download this file (JNMV 05-2020 servisiranje pumpi.doc)JNMV 05-2020 servisiranje pumpi.doc
Download this file (JNMV 01-2020 - -elektromaterijal obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 01-2020 - -elektromaterijal obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 02-2020 - gradj.  - partija 2. obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 02-2020 - gradj. - partija 2. obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 02-2020 - gradj. materijal - partija 1. obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 02-2020 - gradj. materijal - partija 1. obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 03-2020 Odluka o dodeli ugovora izrada staza na groblju.pdf)JNMV 03-2020 Odluka o dodeli ugovora izrada staza na groblju.pdf
Download this file (JNMV 03-2020 -izrada staza na groblju obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 03-2020 -izrada staza na groblju obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 05-2020 - serv. pumpi za vodu obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 05-2020 - serv. pumpi za vodu obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 05-2020 Odluka servisiranje pumpi.pdf)JNMV 05-2020 Odluka servisiranje pumpi.pdf
Download this file (JNMV 06-2020 -gradjevinski radovi obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 06-2020 -gradjevinski radovi obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 2 obaveš. ozaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 2 obaveš. ozaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 3 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 3 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 1 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 1 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 4 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 4 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 5 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 5 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 1. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 1. odluka.pdf
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 2. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 2. odluka.pdf
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 3. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 3. odluka.pdf
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 4. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 4. odluka.pdf
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 5. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 5. odluka.pdf
Download this file (JNMV 08-2020 dodatna oprema z astige kon. dok..doc)JNMV 08-2020 dodatna oprema z astige kon. dok..doc
Download this file (JNMV 08-2020 Dodatna oprema za stige obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 08-2020 Dodatna oprema za stige obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 09-2020 U lja, maziva i antifriz odluka.pdf)JNMV 09-2020 U lja, maziva i antifriz odluka.pdf
Download this file (JNMV 10-1-2020 - usluge analize vode обавеш. о закљ. уговору.doc)JNMV 10-1-2020 - usluge analize vode обавеш. о закљ. уговору.doc
Download this file (JNMV 11-2020 Odluka nabavka pumpi.pdf)JNMV 11-2020 Odluka nabavka pumpi.pdf
Download this file (JNMV 12-2020 - usluge osiguranja obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 12-2020 - usluge osiguranja obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 13-2020 - vodovodni materijal obavešt. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 13-2020 - vodovodni materijal obavešt. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 13-2020 vodov. mater. konkurs. dok..doc)JNMV 13-2020 vodov. mater. konkurs. dok..doc
Download this file (JNMV 13-2020 Vodovodni materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf)JNMV 13-2020 Vodovodni materijal Odluka o dodeli ugovora.pdf
Download this file (JNMV 14-2020 - materijal za javne česme obavešt. ozaklj. ugovoru.doc)JNMV 14-2020 - materijal za javne česme obavešt. ozaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 14-2020 Materijal za javne česme -Odluka o dodeli ugovora.pdf)JNMV 14-2020 Materijal za javne česme -Odluka o dodeli ugovora.pdf
Download this file (Odluka baždaresnje vodomera JNMV 04-2020.pdf)Odluka baždaresnje vodomera JNMV 04-2020.pdf
Download this file (Odluka gradjevinski radovi JNMV 06-2020.pdf)Odluka gradjevinski radovi JNMV 06-2020.pdf
Download this file (Odluka Stiga JNMV 08-2020.pdf)Odluka Stiga JNMV 08-2020.pdf
Download this file (Poziv materijal za javne česme 2020.doc)Poziv materijal za javne česme 2020.doc
Download this file (Poziv vodovodni materijal 2020.doc)Poziv vodovodni materijal 2020.doc
Download this file (Usluge analize vode JNMV 10-1-2020.doc)Usluge analize vode JNMV 10-1-2020.doc
Download this file (ЈNMV 04-2020 - Baždarenje vodomera obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)ЈNMV 04-2020 - Baždarenje vodomera obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (ЈNMV 10-1-2020 ANALIZE VODE odluka.pdf)ЈNMV 10-1-2020 ANALIZE VODE odluka.pdf
Download this file (ЈNMV 11-2020 nabavka pumpi obav. o zaklj. ugovoru.doc)ЈNMV 11-2020 nabavka pumpi obav. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (ЈNMV 11-2020 nabavka pumpi.doc)ЈNMV 11-2020 nabavka pumpi.doc
Download this file (ЈН 01-2020 Електрична енергија.doc)ЈН 01-2020 Електрична енергија.doc
Download this file (ЈНМВ 01-2020 Позив Електроматеријал.doc)ЈНМВ 01-2020 Позив Електроматеријал.doc
Download this file (ЈНМВ 01-2020 електроматеријал kon. dok..doc)ЈНМВ 01-2020 електроматеријал kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 01-2020 електроматеријал одлука.pdf)ЈНМВ 01-2020 електроматеријал одлука.pdf
Download this file (ЈНМВ 01-2020 електроматеријал.doc)ЈНМВ 01-2020 електроматеријал.doc
Download this file (ЈНМВ 02-2020 Материјал за градњу Партија 2. одлука.pdf)ЈНМВ 02-2020 Материјал за градњу Партија 2. одлука.pdf
Download this file (ЈНМВ 02-2020 Материјал за градњу - Партија 1. одлука.pdf)ЈНМВ 02-2020 Материјал за градњу - Партија 1. одлука.pdf
Download this file (ЈНМВ 03-2020 израда стаза на гробљу kon. dok..doc)ЈНМВ 03-2020 израда стаза на гробљу kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 04-2020 usluge baždarenja i servisiranja vodomera kon. dok..doc)ЈНМВ 04-2020 usluge baždarenja i servisiranja vodomera kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 04-2020 Услуге баждарења и сервисирања водомера.doc)ЈНМВ 04-2020 Услуге баждарења и сервисирања водомера.doc
Download this file (ЈНМВ 06-2020 Грађевински радови kon. dok..doc)ЈНМВ 06-2020 Грађевински радови kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 06-2020 Грађевински радови.doc)ЈНМВ 06-2020 Грађевински радови.doc
Download this file (ЈНМВ 07-2020 1 -Материјал и делови за основна средства kon. dok..doc)ЈНМВ 07-2020 1 -Материјал и делови за основна средства kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 07-2020 Позив.doc)ЈНМВ 07-2020 Позив.doc
Download this file (ЈНМВ 08-2020 Додатна опрема за стиге.doc)ЈНМВ 08-2020 Додатна опрема за стиге.doc
Download this file (ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива и антифриз kon. dok..doc)ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива и антифриз kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива и антифриз.docx)ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива и антифриз.docx
Download this file (ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива обавеш. о закљ. уговору.doc)ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива обавеш. о закљ. уговору.doc
Download this file (ЈНМВ 10-200 Позив - Услуге анализе воде.doc)ЈНМВ 10-200 Позив - Услуге анализе воде.doc
Download this file (ЈНМВ 10-2020 Одлука о обустави поступка.pdf)ЈНМВ 10-2020 Одлука о обустави поступка.pdf
Download this file (ЈНМВ 10-2020 Услуге аналаизе воде kon. dok..doc)ЈНМВ 10-2020 Услуге аналаизе воде kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 11-2020 НАБАВКА ПУМПИ kon. dok..doc)ЈНМВ 11-2020 НАБАВКА ПУМПИ kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 12-2020 одлука осигурање имовине и лица.pdf)ЈНМВ 12-2020 одлука осигурање имовине и лица.pdf
Download this file (ЈНМВ 12-2020 услуге осигурања kon. dok..doc)ЈНМВ 12-2020 услуге осигурања kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 14-2020 materijal za javne česme конкурс. документ..doc)ЈНМВ 14-2020 materijal za javne česme конкурс. документ..doc
Download this file (ЈНПП 01-2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка.pdf)ЈНПП 01-2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка.pdf
Download this file (ЈНПП 01-2020 Одржавање хлорогена одлука.pdf)ЈНПП 01-2020 Одржавање хлорогена одлука.pdf
Download this file (Позив ЈНМВ 03-2020.doc)Позив ЈНМВ 03-2020.doc
Download this file (Позив ЈНМВ 05-2020 Услуге сервисирања и ремонтовања пумпи за воду.doc)Позив ЈНМВ 05-2020 Услуге сервисирања и ремонтовања пумпи за воду.doc