Attachments:
Download this file (JN 01-2020 električna energija- Obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JN 01-2020 električna energija- Obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JN 01-2020 Odluka o dodeli ugovora električna energija.pdf)JN 01-2020 Odluka o dodeli ugovora električna energija.pdf
Download this file (JN 02-2020 - gorivo- obaveš. o zaključenom ugovoru partija 1..doc)JN 02-2020 - gorivo- obaveš. o zaključenom ugovoru partija 1..doc
Download this file (JN 02-2020 - gorivo- obaveš. o zaključenom ugovoru partija 2..doc)JN 02-2020 - gorivo- obaveš. o zaključenom ugovoru partija 2..doc
Download this file (JN 02-2020 - gorivo- obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3..doc)JN 02-2020 - gorivo- obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3..doc
Download this file (JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 1.pdf)JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 1.pdf
Download this file (JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 2.pdf)JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 2.pdf
Download this file (JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 3..pdf)JN 02-2020 Odluka gorivo - Partija 3..pdf
Download this file (JNMV 05-2020 servisiranje pumpi.doc)JNMV 05-2020 servisiranje pumpi.doc
Download this file (JNMV 01-2020 - -elektromaterijal obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 01-2020 - -elektromaterijal obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 02-2020 - gradj.  - partija 2. obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 02-2020 - gradj. - partija 2. obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 02-2020 - gradj. materijal - partija 1. obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 02-2020 - gradj. materijal - partija 1. obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 03-2020 Odluka o dodeli ugovora izrada staza na groblju.pdf)JNMV 03-2020 Odluka o dodeli ugovora izrada staza na groblju.pdf
Download this file (JNMV 03-2020 -izrada staza na groblju obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 03-2020 -izrada staza na groblju obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 05-2020 Odluka servisiranje pumpi.pdf)JNMV 05-2020 Odluka servisiranje pumpi.pdf
Download this file (JNMV 06-2020 -gradjevinski radovi obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 06-2020 -gradjevinski radovi obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 2 obaveš. ozaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 2 obaveš. ozaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 3 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 3 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 1 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 1 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 4 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 4 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 -Partija 5 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 07-2020 -Partija 5 obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 1. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 1. odluka.pdf
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 2. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 2. odluka.pdf
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 3. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 3. odluka.pdf
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 4. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 4. odluka.pdf
Download this file (JNMV 07-2020 Partija 5. odluka.pdf)JNMV 07-2020 Partija 5. odluka.pdf
Download this file (JNMV 08-2020 dodatna oprema z astige kon. dok..doc)JNMV 08-2020 dodatna oprema z astige kon. dok..doc
Download this file (JNMV 08-2020 Dodatna oprema za stige obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)JNMV 08-2020 Dodatna oprema za stige obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (JNMV 09-2020 U lja, maziva i antifriz odluka.pdf)JNMV 09-2020 U lja, maziva i antifriz odluka.pdf
Download this file (JNMV 10-1-2020 - usluge analize vode обавеш. о закљ. уговору.doc)JNMV 10-1-2020 - usluge analize vode обавеш. о закљ. уговору.doc
Download this file (JNMV 11-2020 Odluka nabavka pumpi.pdf)JNMV 11-2020 Odluka nabavka pumpi.pdf
Download this file (Odluka baždaresnje vodomera JNMV 04-2020.pdf)Odluka baždaresnje vodomera JNMV 04-2020.pdf
Download this file (Odluka gradjevinski radovi JNMV 06-2020.pdf)Odluka gradjevinski radovi JNMV 06-2020.pdf
Download this file (Odluka Stiga JNMV 08-2020.pdf)Odluka Stiga JNMV 08-2020.pdf
Download this file (Usluge analize vode JNMV 10-1-2020.doc)Usluge analize vode JNMV 10-1-2020.doc
Download this file (ЈNMV 04-2020 - Baždarenje vodomera obaveš. o zaklj. ugovoru.doc)ЈNMV 04-2020 - Baždarenje vodomera obaveš. o zaklj. ugovoru.doc
Download this file (ЈNMV 10-1-2020 ANALIZE VODE odluka.pdf)ЈNMV 10-1-2020 ANALIZE VODE odluka.pdf
Download this file (ЈН 01-2020 Електрична енергија.doc)ЈН 01-2020 Електрична енергија.doc
Download this file (ЈНМВ 01-2020 Позив Електроматеријал.doc)ЈНМВ 01-2020 Позив Електроматеријал.doc
Download this file (ЈНМВ 01-2020 електроматеријал kon. dok..doc)ЈНМВ 01-2020 електроматеријал kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 01-2020 електроматеријал одлука.pdf)ЈНМВ 01-2020 електроматеријал одлука.pdf
Download this file (ЈНМВ 01-2020 електроматеријал.doc)ЈНМВ 01-2020 електроматеријал.doc
Download this file (ЈНМВ 02-2020 Материјал за градњу Партија 2. одлука.pdf)ЈНМВ 02-2020 Материјал за градњу Партија 2. одлука.pdf
Download this file (ЈНМВ 02-2020 Материјал за градњу - Партија 1. одлука.pdf)ЈНМВ 02-2020 Материјал за градњу - Партија 1. одлука.pdf
Download this file (ЈНМВ 03-2020 израда стаза на гробљу kon. dok..doc)ЈНМВ 03-2020 израда стаза на гробљу kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 04-2020 usluge baždarenja i servisiranja vodomera kon. dok..doc)ЈНМВ 04-2020 usluge baždarenja i servisiranja vodomera kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 04-2020 Услуге баждарења и сервисирања водомера.doc)ЈНМВ 04-2020 Услуге баждарења и сервисирања водомера.doc
Download this file (ЈНМВ 06-2020 Грађевински радови kon. dok..doc)ЈНМВ 06-2020 Грађевински радови kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 06-2020 Грађевински радови.doc)ЈНМВ 06-2020 Грађевински радови.doc
Download this file (ЈНМВ 07-2020 1 -Материјал и делови за основна средства kon. dok..doc)ЈНМВ 07-2020 1 -Материјал и делови за основна средства kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 07-2020 Позив.doc)ЈНМВ 07-2020 Позив.doc
Download this file (ЈНМВ 08-2020 Додатна опрема за стиге.doc)ЈНМВ 08-2020 Додатна опрема за стиге.doc
Download this file (ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива и антифриз kon. dok..doc)ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива и антифриз kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива и антифриз.docx)ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива и антифриз.docx
Download this file (ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива обавеш. о закљ. уговору.doc)ЈНМВ 09-2020 Уља, мазива обавеш. о закљ. уговору.doc
Download this file (ЈНМВ 10-200 Позив - Услуге анализе воде.doc)ЈНМВ 10-200 Позив - Услуге анализе воде.doc
Download this file (ЈНМВ 10-2020 Одлука о обустави поступка.pdf)ЈНМВ 10-2020 Одлука о обустави поступка.pdf
Download this file (ЈНМВ 10-2020 Услуге аналаизе воде kon. dok..doc)ЈНМВ 10-2020 Услуге аналаизе воде kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 11-2020 НАБАВКА ПУМПИ kon. dok..doc)ЈНМВ 11-2020 НАБАВКА ПУМПИ kon. dok..doc
Download this file (ЈНМВ 12-2020 одлука осигурање имовине и лица.pdf)ЈНМВ 12-2020 одлука осигурање имовине и лица.pdf
Download this file (ЈНМВ 12-2020 услуге осигурања kon. dok..doc)ЈНМВ 12-2020 услуге осигурања kon. dok..doc
Download this file (ЈНПП 01-2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка.pdf)ЈНПП 01-2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка.pdf
Download this file (ЈНПП 01-2020 Одржавање хлорогена одлука.pdf)ЈНПП 01-2020 Одржавање хлорогена одлука.pdf
Download this file (Позив ЈНМВ 03-2020.doc)Позив ЈНМВ 03-2020.doc
Download this file (Позив ЈНМВ 05-2020 Услуге сервисирања и ремонтовања пумпи за воду.doc)Позив ЈНМВ 05-2020 Услуге сервисирања и ремонтовања пумпи за воду.doc